1 september, 2016

Kv Nordstjärnan

Elinstallationer i samband med nybyggnad av bostadsrätter.

Färdigt:  maj 2017