Kv Nordstjärnan

1 september, 2016

Elinstallationer i samband med nybyggnad av bostadsrätter.

Färdigt:  maj 2017