11 juni, 2017

Skanska

Utbyggnad av skola Tant grön

Färdigt: december 2017
Beställare: 
Skanska