Fortifikationsverket

11 juni, 2017

Ombyggnad av kontor. Byggnad 211

Färdigt: 2018

Beställare: Skanska