24 september, 2018

Boklok Karlskrona/Växjö

Nybyggnad av lägenheter

Färdigt: 2018

Beställare: Skanska