24 september, 2018

Hall 4-5

Nybyggnad av industrilokal

Färdigt: 2018

Beställare: Saab