14 januari, 2020

LKC och JKC

Byte av belysning i gymnastiksalar       

Färdigt: 2019

Beställare: Karlskrona kommun