14 januari, 2020

Riksbyggen/Trafikverket

Ombyggnad av kontor.      

Färdigt: 2019

Beställare: JSB/Samfast