14 januari, 2020

Fiber och kopparnät

Installation av datanät          

Färdigt: 2019

Beställare: Fortifikationsverket