14 januari, 2020

Minervavägen

Installation av solceller           

Färdigt: 2019

Beställare: Karlskronahem