14 januari, 2020

Svenska Bostadsfonden Bredgatan Karlskrona

Byte av trappbelysning

Färdigt: 2019

Beställare: Svenska bostadsfonden