18 juli, 2016

Ahlbergs Bil

Elinstallationer vid ombyggnad av Ahlbergs Bil i Karlskrona.

Färdigt:  februari 2016
Beställare: JSB