18 juli, 2016

Ekliden

Elinstallationer vid ombyggnad för Ekliden.

Färdigt:  januari 2016
Beställare: PEAB