Ekliden

18 juli, 2016

Elinstallationer vid ombyggnad för Ekliden.

Färdigt:  januari 2016
Beställare: PEAB