18 juli, 2016

Ekliden etapp 3

Elinstallationer i samband med ombyggnad.

Färdigt:  juni 2016
Beställare: Karlskronahem AB