18 juli, 2016

Entréer Kungsmarken

Elinstallationer för ombyggand av entréer Kungsmarken Hus B.

Färdigt:  maj 2016
Beställare: Karlskronahem AB