Affärshuset Kronan

18 juli, 2016

Elinstallationer vid ombyggnad av KV Hogland 21 Affärshuset Kronan

Färdigt:  april 2015
Beställare: PEAB