18 juli, 2016

Hallengrensvägen 3

El-teleinstallationer för ombyggnad av flerbostadshus.

Färdigt:  augusti 2015
Beställare: Blekinge Rot AB