18 juli, 2016

Jarramas

Elinstallationer vid ombyggnad av kontor.

Färdigt:  december 2015
Beställare: PEAB