18 juli, 2016

Willys Pantarholmen

Elinstallationer vid renovering av lokal.

Färdigt:  februari 2015
Beställare: HSB Sydost