18 juli, 2016

Silverskjulet

Renovering av lokaler.

Färdigt:  december 2014
Beställare: Skanska Direkt AB