18 juli, 2016

Åhlénshuset Karlskrona

El- tele och datainstallationer i samband med ombyggnad av Åhlénshuset i Karlskrona.

Färdigt:  juni 2014
Beställare: Saxoterm AB